פרוכת חושן נקראת כך ע"ש אבני החושן היפים אשר באפוד הכהן הגדול

גם כאן בפרוכות אלו השתדלנו מאוד שצורת האבנים תהיה בולטת ויפה כמו באבני החושן של הכהן הגדול.

פרוכות ישראל מייצר עבורך פרוכות איכות ברמה גבוהה

שלח לנו את הדגם שבחרת במייל ל- [email protected] ונשלח לך סקיצה ומחיר